Niet aansprakelijk

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk  voor de inhoud op deze pagina’s volgens de algemene wetten.  Wij zijn als serviceprovider echter niet verplicht  om verzonden of opgeslagen informatie te controleren of omstandigheden die duiden op illegale activiteiten te onderzoeken. TRB Chemedica geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid, precisie, actualiteit of uitgebreidheid van de informatie die op de site beschikbaar is. Bij  kennis van een specifieke inbreuk zullen wij de inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Onze site bevat links naar externe websites waarover wij geen controle hebben. Daarom kunnen we geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan aanvaarden. De aanbieder of exploitant is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina’s. De gelinkte sites werden gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen op het moment van koppelen.  Een permanente controle van de gelinkte pagina’s is onmogelijk zonder concreet bewijs van een overtreding. Na kennisname van overtredingen, zullen wij onmiddellijk dergelijke links verwijderen.

Auteursrecht

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door TRB Chemedica. De presentatie en alle informatie, inclusief handelsmerken, logo’s en domeinnamen, die op de website  staan vermeld, worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot intellectuele eigendom, en zijn eigendom van TRB Chemedica of van haar filialen of zijn onderworpen aan gebruiksautorisatie.

Niets van de site mag geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd,  gewijzigd, opnieuw worden gepubliceerd of gedistribueerd op welke manier dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TRB Chemedica. Downloads en kopieën zijn enkel toegestaan voor privégebruik,niet-commercieel gebruik.

Voor inhoud die  niet is gemaakt door de firma zelf geldt het copyright van derden. Bijdragen van derden worden als zodanig gemarkeerd maar mocht u desondanks een inbreuk vaststellen,dan vragen we dit te melden.

Aufruf einer externen Seite
Der von Ihnen aufgerufene Link () öffnet eine externe Web-Seite.
Für die Inhalte der externen Web-Seite ist deren Betreiber verantwortlich. Ebenso gelten dort ggf. andere Datenschutzbestimmungen.