Datenschutz

Gegevensbeschermingsverklaring website en tegelijkertijd informatie voor betrokkenen overeenkomstig artikelen 13 en 14 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

Algemene informatie

Informatie over de verantwoordelijke instantie
Onderneming:  TRB CHEMEDICA AG
Wettelijke vertegenwoordiger:  Hans Kalkbrenner
Adres: Otto-Lilienthal-Ring 26, 85622 Feldkirchen, Duitsland
Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming:
datenschutz@trbchemedica.de

Algemene informatie over gegevensverwerking

Gegevens in kwestie:

Persoonsgegevens worden alleen verzameld wanneer u deze zelf aan ons verstrekt. Daarbuiten worden geen persoonsgegevens verzameld. Verwerking van uw persoonsgegevens die verder gaat dan de wetsbepalingen toestaan, vindt alleen plaats op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.

Verwerkingsdoeleinde: Uitvoering overeenkomst.

Categorieën ontvangers:Publieke instanties bij aanwezigheid van voorrang hebbende wettelijke voorschriften.
Externe dienstverleners of andere opdrachtnemers.
Andere externe instanties in zoverre de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven of een doorgifte uit zwaarder wegende belangen toegestaan is.

Doorgifte naar derde landen: In het kader van de uitvoering van de overeenkomst kunnen ook verwerkers buiten de Europese Unie worden ingezet.

Duur gegevensopslag: De duur van de gegevensopslag volgt de wettelijk verplichte bewaartermijnen en bedraagt over het algemeen 10 jaar.

Specifieke informatie over de website

Gebruik van Google Analytics 4

Deze website maakt gebruik van Google Analytics 4, een webanalysedienst van Google. Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”), waarmee uw gebruik van onze website kan worden geanalyseerd. Google Analytics 4 maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar servers van Google, die zich ook in de VS kunnen bevinden, en daar opgeslagen.

Google gebruikt de in onze opdracht verzamelde informatie om uw gebruik van de website te evalueren. Deze rapporten over de website-activiteit worden voor ons samengesteld en aangevuld met andere diensten die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics 4 door uw browser wordt doorgegeven en verkort, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Gegevens die zijn verzameld in het kader van het gebruik van Google Analytics 4 worden gedurende 14 maanden opgeslagen en vervolgens verwijderd.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd met uw vrijwillige toestemming in overeenstemming met art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO.

Zonder deze toestemming worden er geen gegevens door Google verzameld. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dient u deze service te deactiveren via de “Cookie Consent Tool” op de website.

Er is een orderverwerkingsovereenkomst met Google.

Meer juridische informatie over Google Analytics 4 vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de en op https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Demografische kenmerken

Google Analytics 4 gebruikt de speciale functie “demografische kenmerken” en kan hiermee statistieken genereren die uitspraken doen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van websitebezoekers. Dit gebeurt door het analyseren van advertenties en informatie van derden. Hierdoor kunnen doelgroepen worden geïdentificeerd voor marketingactiviteiten. De verzamelde gegevens kunnen echter niet worden toegewezen aan een specifieke persoon en worden na een opslagperiode van 14 maanden verwijderd.

Google Signals

Als uitbreiding op Google Analytics 4 wordt Google Signals op deze website gebruikt om apparaatoverschrijdende rapporten te genereren. Als u gepersonaliseerde advertenties hebt geactiveerd en uw apparaten zijn gekoppeld aan uw Google-account, kan Google, mits u toestemming geeft voor het gebruik van Google Analytics volgens art. 6 (1) lit. a DSGVO, uw gebruiksgedrag op verschillende apparaten analyseren en databasemodellen maken, inclusief over conversies tussen apparaten. Wij ontvangen geen persoonlijke gegevens van Google, alleen statistieken. Als u de apparaatoverkoepelende analyse wilt stopzetten, kunt u de functie “Gepersonaliseerde advertenties” uitschakelen in de instellingen van uw Google-account. Volg hiervoor de instructies op deze pagina: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de Meer informatie over Google Signals vindt u op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de

UserIDs

Als uitbreiding op Google Analytics 4 kan op deze website de functie “UserIDs” worden gebruikt. Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics 4 conform art. 6 (1) letter a DSGVO, een account hebt ingesteld op deze website en met dit account inlogt op verschillende apparaten, kunnen uw activiteiten, inclusief conversies, worden geanalyseerd op verschillende apparaten.

Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de aanbieder zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

Google-Maps
Wij integreren de kaarten van de dienst “Google Maps” van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. De verwerkte gegevens kunnen met name IP-adressen en locatiegegevens van de gebruikers bevatten, die echter niet zonder hun toestemming worden verzameld (meestal uitgevoerd als onderdeel van de instellingen van hun mobiele apparaten). De gegevens kunnen worden verwerkt in de Verenigde Staten. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Gebruik van eigen “cookies

Deze website maakt gebruik van eigen “cookies” om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen (“cookies” zijn gegevensrecords die van de webserver naar de browser van de gebruiker worden gestuurd en daar worden opgeslagen om later te worden opgevraagd). In onze eigen “cookies” worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. U kunt het gebruik van “cookies” over het algemeen voorkomen door het opslaan van “cookies” in uw browser te verbieden.

Cookie toestemming met Usercentrics

Deze website maakt gebruik van de cookietoestemmingstechnologie van Usercentrics om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, website: https://usercentrics.com/de/ (hierna “Usercentrics”).

Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende persoonlijke gegevens doorgegeven aan Usercentrics:

Uw toestemming(en) of intrekking van uw toestemming(en).
Uw IP-adres
Informatie over uw browser
Informatie over uw eindapparaat
Tijdstip van uw bezoek aan de website
Verder slaat Usercentrics een cookie op in uw browser om de verleende toestemming(en) of het intrekken daarvan aan u te kunnen toewijzen. De op deze wijze verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, de Usercentrics cookie zelf verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet meer van toepassing is. Verplichte wettelijke opslagverplichtingen blijven onaangetast.

Usercentrics wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde technologieën. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 p. 1 lit. c DSGVO.

Contract over orderverwerking
Wij hebben met Usercentrics een overeenkomst over de verwerking van bestellingen afgesloten. Dit is een contract dat vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat Usercentrics de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Google Tag Manager is een oplossing waarmee marketeers websitetags kunnen beheren via één interface. De Tag Manager-tool zelf (die de tags implementeert) is een cookie-loos domein en verzamelt geen persoonlijke gegevens. De tool triggert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle trackingtags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager.

Informatie over andere gegevensverwerkingsprocessen

Specifieke informatie over de sollicitatieprocedure

Gegevens in kwestie: Sollicitatie-informatie

Verwerkingsdoeleinde: Uitvoering sollicitatieprocedure

Categorieën ontvangers: Publieke instanties bij aanwezigheid van voorrang hebbende wettelijke voorschriften.

Externe dienstverleners of andere opdrachtnemers.

Andere externe instanties in zoverre de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven of een doorgifte uit zwaarder wegende belangen toegestaan is.

Doorgifte naar derde landen:   In het kader van de uitvoering van de overeenkomst kunnen ook verwerkers buiten de Europese Unie worden ingezet.

Duur gegevensopslag: Sollicitatiegegevens worden na mededeling van de beslissing in principe binnen vier maanden verwijderd in zoverre geen toestemming is gegeven voor langere opslag van de gegevens.

 

Specifieke informatie over de verwerking van klantengegevens/gegevens van geïnteresseerden

Gegevens in kwestie: Voor de uitvoering van overeenkomsten verstrekte gegevens; eventueel verdere gegevens voor verwerking op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.

Verwerkingsdoeleinde: Uitvoering overeenkomst.

Categorieën ontvangers:  Publieke instanties bij aanwezigheid van voorrang hebbende wettelijke voorschriften.

Externe dienstverleners of andere opdrachtnemers.

Andere externe instanties in zoverre de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven of een doorgifte uit zwaarder wegende belangen toegestaan is.

Doorgifte naar derde landen: In het kader van de uitvoering van de overeenkomst kunnen ook verwerkers buiten de Europese Unie worden ingezet.

Duur gegevensopslag: De duur van de gegevensopslag volgt de wettelijk verplichte bewaartermijnen en bedraagt over het algemeen 10 jaar.

 

Specifieke informatie over de verwerking van werknemersgegevens

Gegevens in kwestie: Voor de uitvoering van overeenkomsten verstrekte gegevens; eventueel verdere gegevens voor verwerking op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.

Verwerkingsdoeleinde: Uitvoering overeenkomst.

Categorieën ontvangers: Publieke instanties bij aanwezigheid van voorrang hebbende wettelijke voorschriften.

Externe dienstverleners of andere opdrachtnemers.

Andere externe instanties in zoverre de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven of een doorgifte uit zwaarder wegende belangen toegestaan is.

Doorgifte naar derde landen: In het kader van de uitvoering van de overeenkomst kunnen ook verwerkers buiten de Europese Unie worden ingezet.

Duur gegevensopslag: De duur van de gegevensopslag volgt de wettelijk verplichte bewaartermijnen en bedraagt over het algemeen 10 jaar.

Specifieke informatie over de verwerking van leveranciersgegevens

Gegevens in kwestie:Voor de uitvoering van overeenkomsten verstrekte gegevens; eventueel verdere gegevens voor verwerking op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.

Verwerkingsdoeleinde: Uitvoering overeenkomst.

Categorieën ontvangers: Publieke instanties bij aanwezigheid van voorrang hebbende wettelijke voorschriften.

Externe dienstverleners of andere opdrachtnemers.

Andere externe instanties in zoverre de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven of een doorgifte uit zwaarder wegende belangen toegestaan is.

Doorgifte naar derde landen: In het kader van de uitvoering van de overeenkomst kunnen ook verwerkers buiten de Europese Unie worden ingezet.

Duur gegevensopslag: De duur van de gegevensopslag volgt de wettelijk verplichte bewaartermijnen en bedraagt over het algemeen 10 jaar.

Contact per post:

TRB Chemedica AG
Otto-Lilienthal-Ring 26
85622 Feldkirchen

Contact via e-mail:

info@trbchemedica.de

Aufruf einer externen Seite
Der von Ihnen aufgerufene Link () öffnet eine externe Web-Seite.
Für die Inhalte der externen Web-Seite ist deren Betreiber verantwortlich. Ebenso gelten dort ggf. andere Datenschutzbestimmungen.